Integritetspolicy

Introduktion

COMMON CLOUDS inser vikten av att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I denna policy beskriver vi hur och i vilket syfte vi använder dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi använder och vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi ger också information om hur du utövar de rättigheter du har kopplade till vår behandling av personuppgifter.Den avsedda mottagaren av informationen i denna policy är våra kunder och besökare på vår webbplats.

Vem ansvarar för behandlingen av din personuppgifter?

Det svenska företaget Common Clouds AB, org. nr. 559313-1476 ("COMMON CLOUDS" "Vi" "Oss"), är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Denna policy ger information om hur vi hanterar personuppgifter när du kommunicerar med oss eller besöker vår webbplats www.commonclouds.com

Syfte och användning av insamlad personlig information

Vi kan endast tillhandahålla de beställda produkterna, innehållet eller kommunikationen till dig om du ger oss dina personuppgifter. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in personuppgifter om dig, t.ex. namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefon- eller mobilnummer. Denna information samlas in från www.commonclouds.com

 Vi kommer att använda den information som du lämnar för de syften som beskrivs nedan:- Order- och transaktionsuppfyllelse
- Marknadsföring av våra produkter och vårt innehåll
- Kundtjänst
- Frakt och returer
- Tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster

Vilka är dina rättigheter?

Du bestämmer över dina personuppgifter och vad vi kan göra med dem. Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi har och hur vi hanterar dem. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, begränsade eller raderade. Du har också rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändning mot vår direktmarknadsföring) av dina personuppgifter om du anser att vi inte använder dem korrekt.

Hur utövar du dina rättigheter?

Vår kundtjänst kommer att hantera dina förfrågningar i samband med de rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå oss på hej@commonclouds.com

Hur skyddar och hanterar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information och följa GDPR. Överföring av dina personuppgifter till tredje part COMMON CLOUDS varken säljer eller hyr ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet. Vi delar dina personuppgifter med leverantörer av leveranstjänster, betaltjänster och vår lagerpartner för att kunna leverera enligt avtalet.

Vid behov kan de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på COMMON CLOUDS vägnar och i enlighet med COMMON CLOUDS instruktioner som personuppgiftsbiträde. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att göra någon annan användning av dina personuppgifter.