Journal
How acne affects your mental health

SÅ PÅVERKAR AKNE DIN MENTALA HÄLSA

Sambandet mellan akne och psykiska problem, som ångest och depression, är väl studerat. Vår hudläkare, Dr Anahita Ghorbani, möter varje dag patienter som upplever att deras hudproblem påverkar på deras mentala välbefinnande. Vi bad Dr Anahita förklara hur mer.

Hur påverkar akne den psykiska hälsan?

– Tyvärr avfärdas akne ofta som en hudåkomma som du så småningom kommer att växa ifrån, men den kan ha en djupgående och bestående effekt på ditt välbefinnande. Vi ser att akne kan ha en psykologisk påverkan på vem som helst, oavsett svårighetsgrad! Studier visar att tonåringar med akne har högre risk att utveckla depression, vilket kan inkludera självmordstankar, än tonåringar som har enstaka finnar.


Finns det ett samband mellan akne och depression?

 Ja. Akne kan ofta orsaka intensiva känslor av ångest och stress, vilket kan få personer med akne att bli socialt tillbakadragna. Denna kombination av faktorer kan leda till att personer med akne blir deprimerade.


Finns det en koppling mellan aknemedicinering och depression?

Det är fortfarande kontroversiellt huruvida aknemedicinering, och i synnerhet A-vitamintabletter (som Isotretinoin), orsakar depression eller inte. Några få rapporter har gjorts om depression och humörförändringar under behandlingen, men sambandet är fortfarande inte klart. Eftersom akne är en sjukdom i sig har den en hög risk att orsaka humörförändringar och depression. Humörförändringar är något som vi dermatologer håller utkik efter oavsett behandling.


Känner du dig orolig och behöver någon att prata med? I Sverige finns de här organisationerna för att hjälpa dig. Kom ihåg att du inte är ensam ❤️

TILIA - Stödjer tonåringar och unga vuxna och förespråkar att psykisk hälsa ska läggas till i skolans läroplan.

MIND - Om du eller någon närstående har självmordstankar är Mind's Självmordslinjen öppen dygnet runt.

Journal